Ιμάντες με ανάγλυφη επιφάνεια για επικλινή μεταφορά.    
   
Ιμάντες με υψηλή αντίσταση σε ορυκτέλαια και γράσα. Κατάλληλοι για δυσχερείς συνθήκες υψηλής υγρασίας , θερμοκρασίας και τριβής. Ιμάντες με υψηλή αντίσταση σε ορυκτέλαια και γράσα. Κατάλληλοι για δυσχερείς συνθήκες υψηλής υγρασίας , θερμοκρασίας και τριβής.  
 
Ιμάντες ειδικά σχεδιασμένοι για την μεταφορά τροφίμων με υψηλή αντίσταση σε ζωικά ή φυτικά λίπη και έλαια, οι οποίοι εκπληρούν τις πλέον αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές για επαφή με τρόφιμα (FDA-USDA,οδηγίες της ΕΕ κλπ). Ιμάντες ειδικά σχεδιασμένοι για την μεταφορά τροφίμων με υψηλή αντίσταση σε ζωικά ή φυτικά λίπη και έλαια, οι οποίοι εκπληρούν τις πλέον αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές για επαφή με τρόφιμα (FDA-USDA,οδηγίες της ΕΕ κλπ).  
 
Ιμάντες ειδικά σχεδιασμένοι για δύσκολες συνθήκες λειτουργίας. Παρουσιάζουν υψηλή αντίσταση σε τριβή , καθώς και αντίσταση σε ορυκτέλαια. Ιμάντες ειδικά σχεδιασμένοι για δύσκολες συνθήκες λειτουργίας. Παρουσιάζουν υψηλή αντίσταση σε τριβή , καθώς και αντίσταση σε ορυκτέλαια.  
 
Ιμάντες ειδικά σχεδιασμένοι για μεταφορά τροφίμων (FDA-USDA) με εγκάρσια ευκαμψία για σκαφοειδείς εφαρμογές, και ανεβατόρια με κουβαδάκια.    
   
Ιμάντες γενικής χρήσης, για μεταφορά συσκευασμένων ή χύμα προϊόντων, όπου δεν απαιτείται ειδική αντίσταση σε ορυκτέλαια , ζωικά έλαια και λίπη.    
   
Ιμάντες με υψηλή αντίσταση σε σχίσιμο και κοπή, κατάλληλοι για μεταφορά αιχμηρών αντικειμένων. Ιμάντες με υψηλή αντίσταση σε σχίσιμο και κοπή, κατάλληλοι για μεταφορά αιχμηρών αντικειμένων.  
 
Θερμοπλαστικοί πολυεστερικοί ιμάντες , ουδέτεροι φυσιολογικά (μη τοξικοί), για μεταφορά καπνού , τροφίμων και μη συνθετικών οργανικών προϊόντων.Όταν καίγονται , στους 800 οC << test πυρόλυσης>> δεν παράγουν προϊόντα Αλογόνων ή Αζώτου έτσι είναι ιδανικοί για τη μεταφορά καπνού Θερμοπλαστικοί πολυεστερικοί ιμάντες , ουδέτεροι φυσιολογικά (μη τοξικοί), για μεταφορά καπνού , τροφίμων και μη συνθετικών οργανικών προϊόντων.Όταν καίγονται , στους 800 οC << test πυρόλυσης>> δεν παράγουν προϊόντα Αλογόνων ή Αζώτου έτσι είναι ιδανικοί για τη μεταφορά καπνού  
 
Ιμάντες ειδικά σχεδιασμένοι για τη μεταφορά μη συνθετικών οργανικών προϊόντων. Είναι κατασκευασμένοι από πολυολεφίνη (PF,TF,PP,BF) και σιλικόνη ( SX). Όταν καίγονται , στους 800 οC << test πυρόλυσης>> δεν παράγουν προϊόντα Αλογόνων ή Αζώτου έτσι είναι ιδανικοί για τη μεταφορά καπνού. Ιμάντες ειδικά σχεδιασμένοι για τη μεταφορά μη συνθετικών οργανικών προϊόντων. Είναι κατασκευασμένοι από πολυολεφίνη (PF,TF,PP,BF) και σιλικόνη ( SX). Όταν καίγονται , στους 800 οC << test πυρόλυσης>> δεν παράγουν προϊόντα Αλογόνων ή Αζώτου έτσι είναι ιδανικοί για τη μεταφορά καπνού.  
 
Ιμάντες γενικής χρήσης για μεταφορά μη λιπαρών προϊόντων. Εκπληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές για επαφή με τρόφιμα (FDA - USDA , οδηγίες της ΕΕ).    
   
Η Π.ΣΑΜΟΘΡΑΚΙΤΗΣ Α.Ε. έχει την αποκλειστική αντιπροσωπεία ,στην Ελλάδα, μεταλλικών ταινιών τις Ισπανικής εταιρίας CODINA.Ένα μεγάλο εύρος διαφορετικών τύπων ταινιών αλλά και υλικών μπορεί να καλύψει κάθε ειδική εφαρμογή.    
 
     
     
     
Copyright © 2002 Π. Σαμοθρακίτης Α.Ε. - Vemco Solutions